Mer om meditationsretreaten jag var på

Jag skulle ju berätta mer om meditationsretreaten jag var på. Det var buddhistiska munkar och nunnor som höll i retreaten, och presenterade sin syn på hur man skulle bli en lycklig människa 🙂 En del de säger tycker man kanske låter främmande, det kan vara svårt att ta till sig allt. Så man kan välja att ta till sig det man är bekväm med och börja där. Ta till sig delen om mindfulness.

Under en av undervisningsstunderna talade de om vad de ansåg vars orsaken  till att vi människor är olyckliga. Enligt det buddhistiska synsättet har varje människa sin bild av verkligheten. Denna representeras av en fyrkant i min vackra illustration nedan… Verkligen som den är representeras av en ring. Beroende på hur väl vår bild av verkligen förhåller sig till verkligheten så uppkommer det behagliga eller obehagliga känslor och tankar. Om vår föreställning skiljer sig från verkligheten blir det obehagligt, och om vissa delar överensstämmer blir det behagligt. De obehagliga känslorna kan vara ilska, sorg, avundsjuka mm. De behagliga känslorna är behagliga endast en kort stund, man får en kort tillfredsställande när ens uppfattning av verkligheten ser ut att stämma med verkligheten som den är. Efter denna korta stund uppkommer obehagliga känslor som girighet och “fixering”, önskar att saker ska förbli som de är.

kvadratcirkel

 

Man kan säga att det är våra förväntningar på verkligen som skapar bekymmer för oss. Det finns egentligen inte några behagliga känslor när vi jämför våra förväntningar med verkligheten som den är. Denna strävan efter något bättre, det som ger upphov till att vi vi önskar att verkligheten vore på ett visst sätt är hårdkodat i oss genom evolutionen. Den strävan ska vi inte / kan vi inte ta bort, men vi bör bli medvetna om den. Bör bli medvetna om att detta skapar otillfredsställande hos oss. Målet är att släppa taget om fyrkanten och vara i nuet som det är. Om det är soligt så är det bra. Om det regnar så är det också bra. Genom att träna på att vara i nuet kan man på sikt lära sig att släppa taget om vår fyrkant. För vår hjärna kan ju bara vara fokuserad på en sak åt gången. Om vi fokuserar på andningen kommer andra tankar inte få utrymme att ta över. Vi bekräftar tankarna som dyker upp och sedan återvänder till att fokusera på andningen. 

Här är en länk till en väldigt bra artikel där munken Thich Nhat Hanh förklarar vad mindfulness är och hur man ska träna på att vara i nuet: Thich Nhat Hanh on The Practice of Mindfulness

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *